Bemutatkozás

Amiben segíthetek…                    

     –       Szakmai segítségemmel időt nyerhet. Egy bonyolultnak tűnő élethelyzet rövid időn belüli rendeződését segítem elő.

     –        Összefüggésekre való rálátás segítése, útvesztők nélküli megoldsok felismertetése

     –        Családi mintázatok és dinamika feltárása, a diszfunkciók megtalálása, helyreállításához való tanácsadás

 

                                                                                                                                                                                          

Hogyan segítek? Milyen többlettudással, képességgel rendelkezem?

 • Konzultáció, problémafelkutatás,  holisztikus segítségnyújtás, tanácsadás
 • Vezetett meditáció,
 • A speciális élethelyzetre megalkotott, egyéni meditáció
 • Vezetett hipnózis
 • Energetikai gyógyítás, táv és személyes: Reiki, Access Bars – Test, Kvantum, QT2
 • Agykontroll
 
Bemutatkozás
 
urban_eva_izabella
Urbán Éva Izabella, Immerzív meditációs Coach, egyetemi diplomás mentálhigiénés szakember, nemzetközi oklevéllel rendelkező hipnoterápiás szakértő.
A pszichológia és a pedagógia területén szereztem  további diplomáimat:

International Hypnosis and Hypnotherapy Academy. Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet. Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Debreceni Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar.  József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.

Szakterületeim, végzettségeim

 • Regressziós és Analitical Hypnosis – Certified Hypnotherapist International Hypnosis and Hypnotherapy Academy
 • Hypnotist – Master Hypnotist – Certified Hypnotherapist – International Hypnosis and Hypnotherapy Academy
 • Immerzív Meditációs Coach – International Hypnosis and Hypnotherapy Academy 
 • Dipl. Mentálhealth – Bp., Semmelweis Egyetem
 • Gyermek- és ifjúságvédelmi szaktanácsadás – Debreceni Egyetem Ped. Kar
 • Irodalomtudomány, Bölcsészet – SZTE (JATE), Szeged
 • Access Consciousness – Access Bars / Facilitátor 
 • Tradicionális Reiki / Mester 
 • Tudományos álláspont alapján: Mindaddig, amíg feldolgozatlanul kapcsolódó érzelmek társulnak múltbeli traumákhoz – amelyek lehetnek valódiak, vagy képzeletbeliek is -, azok vezérlik a hangulatunkat, – képtelenek leszünk a tartós, valódi változásra.
 • Tapasztalataim alapján, alapos elemzés és személyre szabott, részletes feltárás, illetve gyermekkori élettörténet feldolgozása után, évek óta hordozott lelki gondok, majd párkapcsolati problémák tisztulnak le, majd oldódnak meg, és csodálatos személyiségfejlődés veszi kezdeté…
 • Sok esetben elég egy személy a családból, akiben letisztulnak élete főbb eseményei, nehézségei; azok feldolgozásra kerülnek, s ezután változás indulhat nemcsak saját magában, a párkapcsolatában, majd a családjában is. 
 • Minden hozzám fordulónak szakszerű és megoldásközpontú segítséget tudok nyújtani humán-egészségügyi tanácsadói tevékenységem során, amelyet analitikus hipnózissal, és többféle meditációval tudok kiegészíteni, és az eredményt tökéletesíteni. Pszichoterápia, klinikai hipnózis (hipnoterápia) üléseket nem végzek, azt kizárólag az arra jogosult végezheti.

Munkámat a hatályos jogszabályok, a szakma Etikai Kódexének előírásainak betartásával végzem.

A mentálhigiéné szakterülete beszélgetések, illetve írásos konzultáció-váltások során segít leküzdeni a konfliktusokat, krízishelyzeteket, szorongást, ily módon segít feltárni az előidéző okokat, a mélyebb gyökereket, s ezáltal vezet az egyéni megoldási lehetőségekhez.

Szakszerű és eredményes segítséget nyújt párkapcsolati válságok kezelésében, kiemelten családközpontú megoldásokkal.

Hitvallásom

  Minden élethelyzet javítható. Minden konfliktus feloldható. A személyiség mindig fejlődik és fejleszthető. Életünk eseményeire külső nézőpontból rálátva, azokat megértve, fel tudjuk dolgozni azokat, és hatásukat, építő jellegűre tudjuk fordítani. Igen, mindenki elesik, a győztesek azok közül kerülnek ki, akik újra felállnak…

Online konzultáció (Skype, telefon, WhatsApp)
                                                                                                       

 ››› Kapcsolat

Az egy, az öt, vagy tíz konzultáció, az összetettebb probléma esetén, 10-12 hetes hetes,  illetve ennél hosszabb időre szóló, fél éves, illetve egy éves kapcsolattartás, tanácsadás, mentális terápia mindig előre foglalható és egyeztetett időpontban kerül sorra.

Ezen időszak folyamán minden kérdésre, megoldatlan problémára, vagy felmerülő, rendezetlen szituációra a lehető legrövidebb időtartam alatt a krízishelyzetet előidéző okokat feltáróan kapsz az életet befolyásoló, annak további vezetését meghatározó választási lehetőségeket, megoldási stratégiákat…

 • Személyes konzultáció: Előre egyeztetett időpontban – konfliktuskezelés, probléma feldolgozása, személyes segítség problémamegoldásra irányítva
 • Telefonos, vagy Skype-videó konzultáció: Előre egyeztetett időpontban – megbeszélve az adott problémát, lehetséges okok feltárására megoldási lehetőségeket találunk. A Skype-konzultáció menete: időpont egyeztetése után, befizetést követően, írásos problémaábrázolás, egyeztetett időpontban konzultáció (választhatóan telefon, vagy videó beszélgetés), a konzultáció után összefoglaló írásos elemzés, további tanácsokkal, megoldási stratégiával, javaslatokkal kiegészítve további konzultáció során az adott időszakon belüli kapcsolattartás.
 • Írásos konzultáció: A probléma elektronikus úton 1-3 oldalnyi terjedelemben beküldésre kerül. Ezután személyre szóló, részletes elemzést, megoldási javaslatot és tanácsadást magában foglaló válasz-konzultációt kap 1-3 munkanapon belül, krízishelyzet esetén rugalmasan alkalmazkodva az adott lehetőségekhez, még ennél gyorsabban.
 •  Hipnózis-Önhipnózis szolgáltatások: Önhipnózis személyre szabása, vezetése.
 • Egyéni, személyes Meditáció vezetése.
 • A jelentkezéshez kapcsolatfelvételi Űrlap kitöltése, Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása kapcsolódik.
 

Megjelenéseim:

Gyógyászkereső: https://gyogyaszkereso.hu/gyogyasz/urban-eva-izabella/ 

Publikációim:

* Urbán Éva Izabella: Fejlesztés és tehetséggondozás bölcsődés korban / Carrie Magazin 2021. 08.09.

http://carrie.hu/anyadolga/fejlesztes-es-tehetseggondozas-bolcsodes-korban/

* Urbán Éva Izabella: A környezet befolyásoló hatása a szorongás kialakulásában, állandósulásában                             

  Új Pedagógiai Szemle, LVII. évf. 2007. 1. szám 70-89.     

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2007-01-ta-Urban-Kornyezet 

* Urbán Éva Izabella: A segítségnyújtás lehetőségei – Köznevelés, 2006-11-03. 62. évf. 35. szám

 http://opac.opkm.hu/sfr.php?mfn=253835

* Urbán Éva Izabella: A család támogató illetve gátló szerepe a felnőtté válásban –  Köznevelés, 2006-11-10. 62. évf. 36.

* Urbán Éva Izabella: Kiben bízzon hát a tanuló? – Fejlesztő Pedagógia 2007-01-18.

http://opac.opkm.hu/sfr.php?mfn=258093 

 * Urbán Éva Izabella: Egy gyermekmosolyért 

Bp., SE – Mentálhigiénié Intézet, 2007.   

Puncs Magazin III. évf. 10. szám 2009. 05. 21. Rettegés a legnézettebb műsorokban – Erőszak a képernyőn

 Mentor Magazin 2011/3. szám 17-18.  http://3ddigitalispublikacio.hu/media/mentor/1103/mentor.php

Urbán Éva Izabella:  A „Társas énünk – Társaságunk!” személyiség, – és közösségfejlesztő projekt bemutatása  KAPOCS 2012. aug.

Téli Álmok c. antológia kötet – Meglátni a Horizontot    Z-Press Kiadó, 2012.

 

                                                                                                     ***